ReadyPlanet.com
dot
dot
ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสารที่น่าสนใจ

dot


น้ำยาผสมปูนก่อฉาบ, น้ำยาช่วยถอดแบบ และรักษาแบบ, น้ำยาบ่ม- ประสานคอนกรีต, สารยึดติด อีพอกซี เรซิน น้ำยาผสม-เร่ง-หน่วงคอนกรีต สารเคมีสำหรับซ่อมบำรุง กันซึมทุกประเภท รับปรึกษาและแก้ไขรอยแตกร้าวของคอนกรีต


อีพ๊อกซี่ พัตตี้ [Epoxy Putty] article

 

คุณสมบัติ
อีพอกซี่ พัตตี้ เป็นอีพอกซี่ที่มีส่วนผสม A และ B เมื่อนำมาผสมกันสามารถนำไปใช้งานได้ทันทีมีคุณสมบัติดังนี้
- ซ่อมรอยแตกร้าวคอนกรีต
- อุดรูโพรงในคอนกรีต
- ใช้เป็นตัวประสานยึดวัสดุต่างๆ เข้าด้วยกัน เช่น คอนกรีต เซรามิก กระเบื้อง เป็นต้น
- ใช้สำหรับงานอุดโป้ว ป้องกันการรั่วซึมของสระน้ำ ดาดฟ้าอาคาร

วิธีการใช้งาน
1. ทำความสะอาดพื้นผิววัสดุที่จะทำการเชื่อมต่อหรืออุดโป้วให้ปราศจากฝุ่นละอองและคราบน้ำมันต่างๆ และทิ้งไว้ให้แห้ง
2. นำส่วน Epoxy Putty ส่วน A และ B มาใส่ในภาชนะสำหรับผสมในอัตราส่วน 1: 1 โดยน้ำหนัก กวนให้เข้ากันอย่างสม่ำเสมอ แล้วนำส่วนผสมดังกล่าวไปใช้งานได้ ควรใช้งานให้หมดภายใน 30 นาที ส่วนผสมจะเริ่มแข็งตัวมากขึ้น
4. ปล่อยทิ้งไว้ให้แข็งตัวเต็มที่ โดยใช้เวลา 3 วัน


ข้อแนะนำและควรระวัง

1. ควรสวมถุงมือทุกครั้งที่ทำการผสมน้ำยา เพื่อป้องกันน้ำยาสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการระคายเคืองได้
2. ควรใช้ผ้าปิดจมูกเพื่อป้องกันการสูดดมน้ำยา
3. ทำความสะอาดเครื่องมือหลังจากใช้งานด้วยน้ำสบู่ และ น้ำ

 

                

                                                EPOXY  PUTTY    

 

 

 

 Is a 100%  solid (solvent  free) two components Epoxy Putty combined with fillers and a compatible curing agent for a very short gel time

 

 

 Range of application

 

 

-          Adhesive to join Concrete to Concrete

-          Adhesive for Surface Injection  Ports

-          Patching Cracks in Preparation for Epoxy Injection

-          Filler for Voids, Cracks and other Defects

-          Bolt and Plate Grouting

 

 Processing

 

 Epoxy Putty is composed of two components.  The mixing  ratio  by weight is 1:1(A:B)

 

           Precaution

 

 

            While working with Epoxy Putty material safety goggle, gloves and safety clothing should be worn at all times. In case one of the components comes in contact with the skin, wash thoroughly with soap and water.

 

 

.
Products

ซีเมนต์แห้งเร็วหยุดน้ำ [Water Plug] article
น้ำยาประสานคอนกรีต [Bonding] article
อีพ๊อกซี่ คิท III [Epoxy Kit III] article
ซีเมนต์เกร้าท์ [Non Shrink Grout] article
อีพ๊อกซี่ เอบี-21 [Epoxy AB-21] article
น้ำยาผสมปูนก่อฉาบ [Mortar Admixture] article
น้ำยาผสมกันคอนกรีตกันซึม [Water Proofing] article
ปูนซ่อมเอนกประสงค์ (Repair Mortar) article
น้ำยาบ่มคอนกรีต [Curing Compound] article
น้ำยาเคลือบผนังสูตรน้ำ R99 article
น้ำยาทากันซึม [ Waterproof SP- 1 Part] article
น้ำยารักษาพื้นผิวคอนกรีต [Clear Coat R300] article
ซีเมนต์ปรับระดับ [Cement Floor] article
คอนกรีตผิวแกร่ง [Concrete Floor hardener ] articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท อาร์ซีที อุตสาหกรรม จำกัด
54/256 ม.2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร. 0-2968-3762, 0-2968-3693
แฟกซ์ 0-2987-0084 สายด่วน 081-4866152
Email : info@rctconstruction.com